Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης

Γήπεδο: Γυμνάσιο Γερίου(Ιωνά-Κολοκάση)