Εγγραφή αθλητή/τριας στο Μητρώο Beach Volley της ΚΟΠΕ

Να συμπληρωθεί σε περίπτωση ανηλίκου: 

Η αποδοχή της αίτησης από τα άτομα που έχουν τη γονική μέριμνα του αθλητή είναι απαραίτητη μόνο εάν αυτός κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής του είναι κάτω των 18 χρόνων. (Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα)

Αθλητές/τριες που δεν έχουν ολοκληρωμένη την εγγραφή τους δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν σε Τουρνουά του Πρωταθλήματος Beach Volley 2018