Πρόσφατα Αποτελέσματα

Ημερομ.ΕντόςΑποτ.ΕκτόςΏραΚατηγορία
Κ16 Κορίτσια (Θέσεις 9-12)
Κ16 Κορίτσια (Θέσεις 17-20)
Κ16 Αγόρια (θέσεις 1-6)
Κ14 Αγόρια (θέσεις 10-12)
Κ16 Κορίτσια (Θέσεις 13-16)
Κ16 Κορίτσια (Θέσεις 17-20)
Κ18 Αγόρια (Θέσεις 7-8)
Κ18 Αγόρια (Θέσεις 1-6)
Κ16 Κορίτσια (Θέσεις 21-23)
Κ16 Κορίτσια (Θέσεις 9-12)
Κ16 Κορίτσια ΣΤ΄ Όμιλος (Θέσεις 1-8)
Κ16 Κορίτσια (Θέσεις 21-23)
Κ16 Κορίτσια ΣΤ΄ Όμιλος (Θέσεις 1-8)
Κ16 Κορίτσια (Θέσεις 13-16)
Κ18 Αγόρια (Θέσεις 1-6)
Κ16 Κορίτσια Ε΄ Όμιλος (Θέσεις 1-8)
Κ16 Κορίτσια Ε΄ Όμιλος (Θέσεις 1-8)
Β΄Ανδρών (Θέσεις 1-4)
Α’ Γυναικών (Θέσεις 1-4)
Α’ Γυναικών (Θέσεις 5-8)
Α’ Γυναικών (Θέσεις 5-8)