Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης

Αναπτυξιακά Αγόρια Κ16

Ημερομ.ΕντόςΑποτέλεσμαΕκτόςΚατηγορίαΓήπεδοΑΦ
Κ16 Αγόρια Δ' Ομιλος4
Κ16 Αγόρια Γ' Ομιλος3
Κ16 Αγόρια Β' Ομιλος2
Κ16 Αγόρια Γ' Ομιλος7
Κ16 Αγόρια Δ' Ομιλος8
Κ16 Αγόρια Β' Ομιλος6
Κ16 Αγόρια Α' Ομιλος5
Κ16 Αγόρια Α' Ομιλος1
Κ16 Αγόρια Δ' Ομιλος12
Κ16 Αγόρια Α' Ομιλος9
Κ16 Αγόρια Γ' Ομιλος11
Κ16 Αγόρια Β' Ομιλος10
Κ16 Αγόρια Β' Ομιλος22
Κ16 Αγόρια Β' Ομιλος14
Κ16 Αγόρια Γ' Ομιλος15
Κ16 Αγόρια Δ' Ομιλος16
Κ16 Αγόρια Δ' Ομιλος20
Κ16 Αγόρια Α' Ομιλος13
Κ16 Αγόρια Γ' Ομιλος19
Κ16 Αγόρια Β' Ομιλος18
Κ16 Αγόρια Α' Ομιλος17
Κ16 Αγόρια Δ' Ομιλος24
Κ16 Αγόρια Γ' Ομιλος23
Κ16 Αγόρια Α' Ομιλος21
Κ16 Αγόρια 3ος Όμιλος (θέσεις 9-12)27
Κ16 Αγόρια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-4)25
Κ16 Αγόρια 3ος Όμιλος (θέσεις 9-12)28
Κ16 Αγόρια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-4)26
Κ16 Αγόρια 2ος Όμιλος (θέσεις 5-8)36
Κ16 Αγόρια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-4)31
Κ16 Αγόρια 3ος Όμιλος (θέσεις 9-12)34
Κ16 Αγόρια 3ος Όμιλος (θέσεις 9-12)33
Κ16 Αγόρια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-4)32
Κ16 Αγόρια 2ος Όμιλος (θέσεις 5-8)29
Κ16 Αγόρια 2ος Όμιλος (θέσεις 5-8)41
Κ16 Αγόρια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-4)37
Κ16 Αγόρια 2ος Όμιλος (θέσεις 5-8)59
Κ16 Αγόρια 3ος Όμιλος (θέσεις 9-12)40
Κ16 Αγόρια 3ος Όμιλος (θέσεις 9-12)39
Κ16 Αγόρια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-4)38
Κ16 Αγόρια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-4)43
Κ16 Αγόρια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-4)44
Κ16 Αγόρια 2ος Όμιλος (θέσεις 5-8)47
Κ16 Αγόρια 3ος Όμιλος (θέσεις 9-12)45
Κ16 Αγόρια 3ος Όμιλος (θέσεις 9-12)46
Κ16 Αγόρια 2ος Όμιλος (θέσεις 5-8)42
Κ16 Αγόρια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-4)50
Κ16 Αγόρια 2ος Όμιλος (θέσεις 5-8)30
Κ16 Αγόρια 2ος Όμιλος (θέσεις 5-8)54
Κ16 Αγόρια 3ος Όμιλος (θέσεις 9-12)51
Κ16 Αγόρια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-4)49
Κ16 Αγόρια 2ος Όμιλος (θέσεις 5-8)35
Κ16 Αγόρια 2ος Όμιλος (θέσεις 5-8)48
Κ16 Αγόρια 2ος Όμιλος (θέσεις 5-8)53
Κ16 Αγόρια 3ος Όμιλος (θέσεις 9-12)52
Κ16 Αγόρια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-4)55
Κ16 Αγόρια 2ος Όμιλος (θέσεις 5-8)60
Κ16 Αγόρια 3ος Όμιλος (θέσεις 9-12)58
Κ16 Αγόρια 3ος Όμιλος (θέσεις 9-12)57
Κ16 Αγόρια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-4)56
Scroll to Top