Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης

Αναπτυξιακά Κορίτσια Κ16

Ημερομ.ΕντόςΕκτόςΏραΚατηγορίαΑΦ
Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος2
Κ16 Κορίτσια Β ' Ομιλος4
Κ16 Κορίτσια ΣΤ’ Ομιλος11
Κ16 Κορίτσια Δ' Ομιλος8
Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος9
Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος10
Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος1
Κ16 Κορίτσια Γ' Ομιλος6
Κ16 Κορίτσια Γ' Ομιλος5
Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος13
Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος14
Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος15
Κ16 Κορίτσια Γ' Ομιλος19
Κ16 Κορίτσια ΣΤ’ Ομιλος26
Κ16 Κορίτσια Δ' Ομιλος22
Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος23
Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος24
Κ16 Κορίτσια Β ' Ομιλος18
Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος16
Κ16 Κορίτσια Γ' Ομιλος20
Κ16 Κορίτσια ΣΤ’ Ομιλος25
Κ16 Κορίτσια Β ' Ομιλος17
Κ16 Κορίτσια Δ' Ομιλος21
Κ16 Κορίτσια ΣΤ’ Ομιλος12
Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος28
Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος27
Κ16 Κορίτσια Β ' Ομιλος3
Κ16 Κορίτσια Δ' Ομιλος7
Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος30
Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος38
Κ16 Κορίτσια ΣΤ’ Ομιλος39
Κ16 Κορίτσια ΣΤ’ Ομιλος40
Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος37
Κ16 Κορίτσια Β ' Ομιλος31
Κ16 Κορίτσια Β ' Ομιλος32
Κ16 Κορίτσια Γ' Ομιλος34
Κ16 Κορίτσια Δ' Ομιλος35
Κ16 Κορίτσια Δ' Ομιλος36
Κ16 Κορίτσια Γ' Ομιλος33
Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος29
Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος42
Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος41
Κ16 Κορίτσια Γ' Ομιλος47
Κ16 Κορίτσια ΣΤ’ Ομιλος54
Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος43
Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος44
Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος52
Κ16 Κορίτσια Δ' Ομιλος50
Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος51
Κ16 Κορίτσια Β ' Ομιλος46
Κ16 Κορίτσια ΣΤ’ Ομιλος53
Κ16 Κορίτσια Β ' Ομιλος45
Κ16 Κορίτσια Γ' Ομιλος48
Κ16 Κορίτσια Δ' Ομιλος49
Κ16 Κορίτσια Γ' Ομιλος59
Κ16 Κορίτσια Β ' Ομιλος57
Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος64
Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος55
Κ16 Κορίτσια Δ' Ομιλος61
Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος56
Κ16 Κορίτσια ΣΤ’ Ομιλος66
Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος63
Κ16 Κορίτσια Γ' Ομιλος60
Κ16 Κορίτσια Δ' Ομιλος62
Κ16 Κορίτσια Β ' Ομιλος58
Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος68
Κ16 Κορίτσια ΣΤ’ Ομιλος65
Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος69
Κ16 Κορίτσια Δ' Ομιλος76
Κ16 Κορίτσια ΣΤ’ Ομιλος79
Κ16 Κορίτσια Β ' Ομιλος72
Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος77
Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος70
Κ16 Κορίτσια Β ' Ομιλος71
Κ16 Κορίτσια Δ' Ομιλος75
Κ16 Κορίτσια Γ' Ομιλος73
Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος67
Κ16 Κορίτσια Γ' Ομιλος74
Κ16 Κορίτσια E’ Ομιλος78
Κ16 Κορίτσια ΣΤ’ Ομιλος80
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)87
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)84
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)81
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)83
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)85
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)88
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)90
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)89
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)92
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)86
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)82
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)91
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)96
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)98
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)101
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)93
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)95
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)162
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)103
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)102
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)94
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)151
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)97
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)99
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)104
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)113
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)108
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)110
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)115
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)109
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)111
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)105
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)106
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)107
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)172
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)121
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)129
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)141
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)119
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)122
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)127
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)128
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)118
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)124
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)126
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)120
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)133
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)134
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)139
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)138
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)137
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)130
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)132
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)135
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)136
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)131
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)140
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)116
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)145
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)150
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)152
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)146
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)147
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)114
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)143
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)144
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)148
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)153
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)149
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)142
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)125
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)157
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)163
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)165
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)159
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)154
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)161
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)155
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)100
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)156
Κ16 Κορίτσια 4ος Όμιλος (θέσεις 19-25)164
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)160
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)158
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)169
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)173
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)171
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)167
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)170
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)112
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)168
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)174
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)166
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)182
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)178
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)123
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)176
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)180
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)183
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)175
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)181
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)179
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)177
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)187
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)192
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)186
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)188
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)191
Κ16 Κορίτσια 3ος Όμιλος (θέσεις 13-18)190
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)184
Κ16 Κορίτσια 2ος Όμιλος (θέσεις 7-12)189
Κ16 Κορίτσια 1ος Όμιλος (θέσεις 1-6)185
Scroll to Top