Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης

Αναπτυξιακά Κορίτσια Κ18

Ημερομ.Ομ. ΕντόςΟμ. ΕκτόςΏραΚατηγορίαΧρονιάΓήπεδοΑΦ
Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος2019-20203
Κ18 Κορίτσια Γ' Ομιλος2019-2020 6
Κ18 Κορίτσια Ε' Ομιλος2019-20209
Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος2019-20201
Κ18 Κορίτσια Δ' Ομιλος2019-20207
Κ18 Κορίτσια Δ' Ομιλος2019-20208
Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος2019-20202
Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος2019-20204
Κ18 Κορίτσια Δ' Ομιλος2019-202017
Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος2019-202011
Κ18 Κορίτσια Ε' Ομιλος2019-202020
Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος2019-202013
Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος2019-202012
Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος2019-202014
Κ18 Κορίτσια Γ' Ομιλος2019-202015
Κ18 Κορίτσια Δ' Ομιλος2019-202018
Κ18 Κορίτσια Ε' Ομιλος2019-202019
Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος2019-202021
Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος2019-202024
Κ18 Κορίτσια Ε' Ομιλος2019-202029
Κ18 Κορίτσια Ε' Ομιλος2019-202030
Κ18 Κορίτσια Γ' Ομιλος2019-202025
Κ18 Κορίτσια Γ' Ομιλος2019-202026
Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος2019-202023
Κ18 Κορίτσια Δ' Ομιλος2019-202027
Κ18 Κορίτσια Δ' Ομιλος2019-202028
Κ18 Κορίτσια Ε' Ομιλος2019-202010
Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος2019-202022
Κ18 Κορίτσια Δ' Ομιλος2019-202037
Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος2019-202033
Κ18 Κορίτσια Γ' Ομιλος2019-202036
Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος2019-202032
Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος2019-202034
Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος2019-202031
Κ18 Κορίτσια Γ' Ομιλος2019-202035
Κ18 Κορίτσια Δ' Ομιλος2019-202038
Κ18 Κορίτσια Ε' Ομιλος2019-202039
Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος2019-202041
Κ18 Κορίτσια Γ' Ομιλος2019-20205
Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος2019-202042
Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος2019-202044
Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος2019-202045
Κ18 Κορίτσια Ε' Ομιλος2019-202052
Κ18 Κορίτσια Ε' Ομιλος2019-202051
Κ18 Κορίτσια Γ' Ομιλος2019-202047
Κ18 Κορίτσια Γ' Ομιλος2019-202048
Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος2019-202046
Κ18 Κορίτσια Δ' Ομιλος2019-202049
Κ18 Κορίτσια Δ' Ομιλος2019-202050
Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος2019-202043
Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος2019-202054
Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος2019-202053
Κ18 Κορίτσια Ε' Ομιλος2019-202063
Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος2019-202056
Κ18 Κορίτσια Δ' Ομιλος2019-202061
Κ18 Κορίτσια Ε' Ομιλος2019-202064
Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος2019-202057
Κ18 Κορίτσια Δ' Ομιλος2019-202062
Κ18 Κορίτσια Γ' Ομιλος2019-202060
Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος2019-202055
Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος2019-202058
Κ18 Κορίτσια Γ' Ομιλος2019-202059
Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος2019-202065
Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος2019-202066
Κ18 Κορίτσια Ε' Ομιλος2019-202040
Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος2019-202067
Κ18 Κορίτσια Α' Ομιλος2019-202068
Κ18 Κορίτσια Γ' Ομιλος2019-202016
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 3ος Όμιλος (Θέσεις 11-15)2019-202073
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 3ος Όμιλος (Θέσεις 11-15)2019-202074
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 2ος Όμιλος (Θέσεις 6-10)2019-202072
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-202076
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 2ος Όμιλος (Θέσεις 6-10)2019-202071
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 1ος Όμιλος (Θέσεις 1-5)2019-202069
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 1ος Όμιλος (Θέσεις 1-5)2019-202070
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-202075
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 3ος Όμιλος (Θέσεις 11-15)2019-202081
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-202084
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-202087
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 3ος Όμιλος (Θέσεις 11-15)2019-202082
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 1ος Όμιλος (Θέσεις 1-5)2019-202078
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 1ος Όμιλος (Θέσεις 1-5)2019-202079
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 2ος Όμιλος (Θέσεις 6-10)2019-202080
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-202088
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 3ος Όμιλος (Θέσεις 11-15)2019-202092
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 1ος Όμιλος (Θέσεις 1-5)2019-202085
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-202093
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-202094
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 1ος Όμιλος (Θέσεις 1-5)2019-202086
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 2ος Όμιλος (Θέσεις 6-10)2019-202089
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 2ος Όμιλος (Θέσεις 6-10)2019-202090
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-202097
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 3ος Όμιλος (Θέσεις 11-15)2019-2020105
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020102
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 1ος Όμιλος (Θέσεις 1-5)2019-202095
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020108
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 2ος Όμιλος (Θέσεις 6-10)2019-202098
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 3ος Όμιλος (Θέσεις 11-15)2019-2020104
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 1ος Όμιλος (Θέσεις 1-5)2019-202096
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020103
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 2ος Όμιλος (Θέσεις 6-10)2019-202099
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 2ος Όμιλος (Θέσεις 6-10)2019-2020106
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 3ος Όμιλος (Θέσεις 11-15)2019-2020114
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020115
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020113
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 1ος Όμιλος (Θέσεις 1-5)2019-2020100
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 2ος Όμιλος (Θέσεις 6-10)2019-2020107
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020112
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 1ος Όμιλος (Θέσεις 1-5)2019-2020101
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 2ος Όμιλος (Θέσεις 6-10)2019-2020111
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 2ος Όμιλος (Θέσεις 6-10)2019-2020116
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 3ος Όμιλος (Θέσεις 11-15)2019-2020118
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020120
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 1ος Όμιλος (Θέσεις 1-5)2019-2020110
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 1ος Όμιλος (Θέσεις 1-5)2019-2020109
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020121
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 3ος Όμιλος (Θέσεις 11-15)2019-2020119
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020122
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 3ος Όμιλος (Θέσεις 11-15)2019-2020127
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 2ος Όμιλος (Θέσεις 6-10)2019-202083
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020130
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 3ος Όμιλος (Θέσεις 11-15)2019-2020128
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020129
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020131
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 2ος Όμιλος (Θέσεις 6-10)2019-2020125
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 2ος Όμιλος (Θέσεις 6-10)2019-2020126
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 1ος Όμιλος (Θέσεις 1-5)2019-2020123
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 1ος Όμιλος (Θέσεις 1-5)2019-2020124
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 1ος Όμιλος (Θέσεις 1-5)2019-2020132
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 3ος Όμιλος (Θέσεις 11-15)2019-2020135
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 2ος Όμιλος (Θέσεις 6-10)2019-2020134
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 3ος Όμιλος (Θέσεις 11-15)2019-202091
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020138
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020137
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 3ος Όμιλος (Θέσεις 11-15)2019-2020136
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 1ος Όμιλος (Θέσεις 1-5)2019-2020133
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020139
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-202077
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 3ος Όμιλος (Θέσεις 11-15)2019-2020144
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020146
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020148
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 1ος Όμιλος (Θέσεις 1-5)2019-2020140
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 2ος Όμιλος (Θέσεις 6-10)2019-2020142
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020147
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 3ος Όμιλος (Θέσεις 11-15)2019-2020145
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 1ος Όμιλος (Θέσεις 1-5)2019-2020141
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 2ος Όμιλος (Θέσεις 6-10)2019-2020143
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 1ος Όμιλος (Θέσεις 1-5)2019-2020149
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 3ος Όμιλος (Θέσεις 11-15)2019-2020117
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 1ος Όμιλος (Θέσεις 1-5)2019-2020150
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020156
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020157
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 2ος Όμιλος (Θέσεις 6-10)2019-2020151
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 3ος Όμιλος (Θέσεις 11-15)2019-2020153
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 3ος Όμιλος (Θέσεις 11-15)2019-2020154
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 2ος Όμιλος (Θέσεις 6-10)2019-2020152
Κ18 Κορίτσια Τελική Φάση 4ος Όμιλος (Θέσεις 16-21)2019-2020155
Scroll to Top